( به فروشگاه دبیان خوش اومدید. )

چگونه شکل صورت خود را تشخیص دهیم؟

 

مراحل زیر را انجام دهید تا دریابید صورت شما چه شکلی است:

  1. پیشانی: متر را بر بالای کمان ابرو (نقطه بالایی آن) قرار دهید و تا کمان دیگر بکشید. اندازه را یادداشت کنید.
  2. گونه ها: از بالای گونه از شروع برجستگی گونه یک سمت شروع کنید و تا زیرگودی گوشه چشم خود را اندازه گیری کنید.
  3. استخوان فک: از نوک چونه تا زیر گوش جایی که فک به سمت بالا دارای زاویه می شود را اندازه بگیرید، ضرب در دو (2) کنید.
  4. درازای صورت: از وسط رستنگاه مو تا نوک چانه خود را اندازه گیری کنید.

این 4 عدد را یادداشت کنید. توجه کنید کدام اندازه بیشتر است و با توجه به مطالب زیر شکل صورت خود را تعیین کنید.

گرد: استخوان گونه و طول صورت یک اندازه است. از پیشانی و فک بزرگتر هستند که البته آن ها هم اندازه هستند، زاویه فک ملایم است.

مربع: تمام اندازه ها تقریبا یکسان است. خط فک مربع و زاویه دار است. پهنای گونه ها و پیشانی تقریبا یک اندازه است، پهنای خط فک و پیشانی نیز یکی است. پهن ترین بخش صورت گونه ها است.

مستطیل (کشیده): طول صورت زیاد است و بیشتر از عرض آن است. پیشانی و خط فک در ظاهر تقریبا یک اندازه هستند. چانه برجسته است و طول صورت بیشتر از عرض آن است.

بیضی: طول صورت از پهنای استخوان های گونه بیشتر است و پیشانی از فک پهن تر است. زاویه فک گرد است.گونه ها حالت گرد دارد بدون هیچ خط مشخصی.

برگشت به بالا
×
گفتگوی آنلاین در واتساپ
برای شروع گفتگو کلیک کنید.